پروژه کفسازی پارک آزادی شیراز

پروژه کفسازی پیاده رو پارک آزادی شیراز توسط شرکت شهرآرابتن ارم جنوب انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت  شهرآرا : پروژه کفسازی پارک آزادی شیراز  از بهمن ماه سال 1398  توسط شرکت شهرآرا شروع شد و در تیرماه سال 1399 به پایان رسید ، کفسازی با استفاده از کفپوش های تولید شده شرکت شهرآرا بتن ارم جنوب در سایز  6*10*10 سانتی متر و 6*20*20 سانتی متر از قطعات بتنی تولید شده به روش پرس خشک شرکت شهرآرا بتن ارم جنوب انجام شده است . روابط عمومی شهر آرا در ادامه گفت : با تکمیل شدن  این پروژه  زیبایی خاصی به پارک آزادی شیراز بخشیده است ، علاوه بر آن مشکل جمع شدگی آب باران و آب های سطحی نیز با استفاده از این کفپوش ها برطرف شده است.

تاریخ : 1398/11/1

مدت زمان انجام پروژه : 120 روز