خزش بتن چیست؟ + ضریب و عوامل موثر بر آن

خزش بتن چیست

خزش بتن یعنی چه؟ پیش از آنکه درباره تعریف خزش در بتن صحبت کنیم، باید مفهوم خود خزش را بدانیم. خزش به تغییر شکل مداوم یک عضو تحت فشار ثابت گفته می‌شود. پدیده خزش نه تنها در بتن، بلکه در بسیاری از متریال و مواد‌ دیگر نیز وجود دارد. خزش یا Creep بتن زمانی مشخص […]