آشنایی گام به گام با اصول بتن ریزی

اصول بتن ریزی

تعریف بتن و نحوه ساخت آن قبل ازینکه بخواهیم با اصول بتن ریزی و نکات اجرایی بتن ریزی آشنا شویم. بهتر است یک تعریف کلی از بتن و به‌طور کلی روش ساخت آن ارائه دهیم. بتن از ترکیب چهار ماده اصلی یعنی سیمان، شن، ماسه و آب تشکیل می‌شود. اما تشکیل بتن صرفاً با مخلوط […]