هر چه که دربارۀ میزان آب در بتن باید بدانیم

میزان آب در بتن ریزی

نقش آب در بتن چیست؟ بتن محتوایی کلان است و حاوی مواد میکرو مانند سیمان، ماسه، سنگدانه های ریز و درشت است. برای به دست آوردن بتن با مقاومت بالا که مقاومت فشاری مورد نظر را تحمل کند، برای ترکیب این مواد به نسبت صحیح مواد افزودنی هم نیاز داریم در اینجا آب می آید […]