بهترین روشهای حمل بتن

حمل بتن با تراک میکسر

آشنایی با انواع روشهای حمل بتن همان‌طور که گفتیم انتخاب روش صحیح انتقال بتن به اندازه کیفیت و مرغوبیت متریال مورد استفاده در آن اهمیت دارد. انواع روشهای حمل بتن، عبارت است از: حمل به روش سنتی (حمل با استانبولی و زنبه و فرغون) حمل با دامپر حمل با دلو یا جام حمل با ناوه […]