موزاییک پرسی یا پلیمری؛ کدام بهتر است؟

موزاییک پلیمری یا پرسی کدام بهتر است؟

موزاییک پرسی یا پلیمری؟ قبل از اینکه بخواهیم با تفاوت موزاییک‌های پلیمری و پرسی آشنایی پیدا کنیم. بهتر است تعریف کلی از این دو محصول ارائه دهیم.   موزاییک پرسی چیست؟ همانطور که از نام آن مشخص است، به کفپوشی اطلاق می‌شود که تراکم و فشردگی به‌سزایی دارد. و این تراکم را به روش پرس […]