معایب کفپوش پلیمری

معایب کفپوش پلیمری چیست

آشنایی با کفپوش پلیمری و نحوه تولید آن کفپوش‌های پلیمری، طی فرآیندی به نام پلیمرزاسیون و تولید شبکه‌های به هم پیوسته بلوری تولید می‌شوند. وقتی پلیمر‌ها با مواد اولیه ترکیب می‌شوند، ساختار سیمان و سایر مواد کریستالیزه شده و به این ترتیب مقاوم‌تر می‌شود. مواد تشکیل‌دهنده کفپوش‌های پلیمری عبارتند از: سیمان، ماسه، رزین یا فوق […]