مقایسه بلوک سیمانی با هبلکس

مقایسه بلوک سیمانی با هبلکس

بلوک هبلکس چیست؟ برای مقایسه بلوک سیمان و هبلکس، از آنجا که شاید نام بلوک‌های هبلکس را کم‌تر شنیده باشید، در ابتدا معرفی کوتاهی از این نوع بلوک خواهیم داشت. بلوک‌های هبلکس، نوعی از بلوک‌های ساختمانی هستند که از تخلخل دادن بتن به کمک هوا ساخته ‌می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مهم بلوک‌های هبلکس، درجه ذوب […]