بتن ریزی هوایی؛ بررسی انواع پمپ دکل

بتن ریزی هوایی

کاربرد بتن ریزی با پمپ هوایی همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، در اغلب پروژه‌های ساختمانی با ارتفاع زیاد، برای انتقال از دستگاه‌های بتن ریزی با پمپ دکل بهره می‌برند. همچنین برای جابه‌جایی مخلوط بتن، بتن ریزی و ایجاد فوندانسیون در ساختمان‌ها از پمپ دکل استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها به صورت ثابت نصب و راه‌اندازی […]