نحوه محاسبه حجم بتن سقف وافل

نحوه محاسبه حجم بتن سقف وافل

نحوه محاسبه حجم بتن سقف وافل حجم بتن سقف وافل به ضخامت سقف و دهانه سقف آن بستگی دارد. میزان بتن مصرفی در سقف وافل یک طرفه و دو طرفه فرق دارد. در واقع وزن سقف و تقسیم آن به وزن مخصوص بتن حجم بتن مصرفی در هر متر مربع به راحتی محاسبه می‌شود. مثال […]