کرمو شدگی بتن چیست؟

کرمو شدگی بتن چیست

کرمو شدگی بتن چیست؟ کرمو شدن بتن، پدید‌ه‌ای نسبتا رایج در دنیای ساخت و ساز است. منظور از کرمو شدن بتن سقف یا دیوار‌ها، جدا شدن سیمان و سنگدانه‌‌های بتن است. همان‌طور که می‌دانید بتن از ترکیب سیمان، آب، سنگدانه و سایر مواد افزدونی تهیه می‌شود. در برخی موارد بعد از عملیات بتن ریزی، در […]