روش ساخت بلوک سبک؛ از طرح اختلاط تا عمل‌آوری

نحوه ساخت بلوک سبک

نحوه ساخت بلوک سیمانی سبک، مرور استانداردها بلوک‌های بتنی معمولا دارای وزن ویژه ۲۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب هستند. امادر بحث نمونه‌های «سبک»، این وزن باید حداکثر حدود 1700 کیلوگرم بر متر مکعب باشد (1680 به طور دقیق). عاملی که وزن این قطعات را کاهش یا افزایش می‌دهد، بتنی است که در روش ساخت بلوک […]